Заповед № РД-09-124/01.03.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за подажба на УПИ по плана на гр. Любимец.

 

Пълният тект на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.