Заповед № РД-09-123/01.03.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за търговски обект.

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.