Заповед № РД-09-149/16.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с одобряване на ПУП/ПЗ/ за Разширение на СДВНЧ.

 

Текстът на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.