Заповед № РД-09-147/15.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с определяне на участник, спечелил търг за лек автомобил, собственост на община Любимец.

 

За повече подробности вижте в прикачения файл.