Заповед № РД-09-164/21.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана със забрана на продажба на алкохолни напитки в магазини, заведения за обществено хранене и развлечение и употребата им на обществени места по време на провеждане на избори за народни представители.

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.