Заповед № РД-09-167/21.03.2017 г. на Кмета на община Любимец за одобрение на ПУП-ПП за обект в землище на с. Малко градище, община Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.