Заповед № РД-09-173/24.03.2017 г. на Кмета на община Любимец за определяне на нов адрес, на който може да се извърши адресна регистрация.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.