Заповед № РД-09-293/30.05.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на тренировка по задействие на сиренната система  на общината.

Повече подробности вижте в прикачения файл.