Заповед № РД-09-294/30.05.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана спровеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил, собственост на общината. 

Повече подробности вижте в прикачения файл.