Заповед № РД-09-296/30.05.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с осигуряване на безопасността на водните обекти и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи. 

Повече подробности вижте в прикачения файл.