Заповед № РД-09-299/01.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с отмяна на Заповед №РД-09-278/23.05.2017 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил /автовишка/.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.