Заповед № РД-09-335/22.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с отписване от актовите книги за общинска собственост на част от УПИ в регулационния план на гр. Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.