Заповед № РД-09-329/20.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с определяне на участници, спечелили търг за УПИ - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.