Заповед № РД-09-345/29.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с определяне на участник, спечелил търг за закупуване на специален автомобил /автовишка/.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.