Със своя Заповед № РД-09-359/10.07.2017 г., Кметът на община Любимец определя комисия, която да извърши разглеждане, оценка и класиране на оферти във връзка с възложена обществена поръчка.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.