Със своя Заповед № РД-09-394/27.07.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отпише от актовите книги за общинска собственост недвижим имот в с. Васково, община Любимец.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.