Със своя Заповед № РД-09-395/27.07.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отпишат от актовите книги за общинска собственост недвижими имоти в с. Васково , община Любимец.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.