Със своя Заповед № РД-09-431/15.08.2017 г. Кметът на община Любимец прекратява договор между между община Любимец и СНЦОП "Футболен клуб Любимец 2007"

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.