Със своя Заповед № РД-09-425/11.08.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да създаде необходимата организация при провеждането на празника на града и традиционния панаир. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.