Със своя Заповед № РД-09-452/31.08.2017 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.