Със своя Заповед № РД-09-461/05.09.2017 г. Кметът на община Любимец определя за изпълнител на стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на община Любимец, местен търговец.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.