Със своя Заповед № РД-09-459/05.09.2017 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията, който да проведе заседание при определен Дневен ред.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.