Със своя Заповед № РД-09-466/08.09.2017 г. Кметът на община Любимец определя за изпълнител на открития конкерс за стояща дървесина на корен от горските територии, собственост на община Любимец, за Обект № 1 местен търговец.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.