Със своя Заповед №РД-09-504/29.09.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда предвиденият резерв за неотложни и непредвидени разходи в делегираните от държавата дейности за СУ "Ж. Терпешев" да бъде използван за ремонт и придобиване на активи. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения файл.