Със своя Заповед № РД-09-536/18.10.2017 г., Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за продажба на ПИ - стопански двор в Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.