Със своя Заповед № РД-09-535/18.10.2017 г., Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията с определен състав и с определени функции.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.