Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-623/07.12.2017 г. Кметът на община Любимец открива процедура по възлагане на обществена поръчка

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.