Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-626/07.12.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отпише от актовите книги за общинска собственост УПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.