Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-633/14.12.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.