Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-632/13.12.2017 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съве по устройство на територията.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.