Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-652/20.12.2017 г., Кметът на община Любимец одобрява обявление за изменение или допълнителна информация за открита обществена поръчка.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.