Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-653/20.12.2017 г., Кметът на община Любимец определя участници, спечелили публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от поземления фонд на община Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.