Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-656/21.12.2017 г., Кметът на община Любимец нарежда да бъдат предоставени под наем  за стопанската 2017/2018 г. имоти и части от имоти - полски пътища, нефункциониращи канали и земи от общински поземлен фонд, които не могат да се обособят като самостоятелни масиви. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.