Със своя Заповед № РД-09-023/04.01.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява класирането на участници и определянето на изпълнител на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Рай".

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.