Със своя Заповед № РД-09-026/05.01.2018 г. Кметът на община Любимец открива процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.