gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-426/25.07.2018 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот по плана на с. Оряхово. 

 

Текст на заповедта.