gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Решение №РД-09-430/26.07.2018 г. Кметът на община Любимец открива процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство.

 

Текст на заповедта.