gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-433/30.07.2018 г. Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за УПИ по плана на с. Оряхово.

 

Текст на заповедта.