gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със свое Решение №РД-09-438/31.07.2018 г. Кметът на община Любимец определя участник, класиран на първо място за изпълнител на обществена поръчка.

 

Текст на заповедта.