gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-441/02.08.2018 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - собственост на община Любимец.

 

Текст на заповедта.