gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-444/02.08.2018 г. Кметът на община Любимец определя самостоятелно заведение за хранене и развлечение - ресторант "Сейчо 2"

 

Текст на заповедта.