Със своя Заповед №РД-09-483/13.08.2018 г. Кметът на община Любимец определя място и времетраене на Традиционния панаир.

 

Текст на заповедта.