Със своя Заповед №РД-09-487/15.08.2018 г. Кметът на община Любимец допуска да се изготви проект на ПУП /ПР/ по плана на с. М. градище.

 

Текст на заповедта.