gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-720/30.10.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда предвиденият резерв за неотложни и непредвидени разходи в бюджета на второстепенните разпоредители, да бъде използван за ремонт и придобиване на активи. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.