Със своя Заповед № РД-09-722/31.10.2018 г. Кметът на община Любимец обявява класирането на участници и пределя изпълнител на обществена поръчка за зимно поддържане и снегопочистване.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.