gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-750/12.11.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда на ръководителите на второстепенни разпоредители с кредит в община Любимец, да представят необходимите документи, описани в заповедта. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.