gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-737/06.11.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.