gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД -09-174/25.03.2019 г. Кметът на Община Любимец нарежда да се проведе на 10.04.2019 г. от 10:00 часа публичен търг с явно наддаване

Повече подробности вижте в прикачения фаил