gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-166/21.03.2019 г. Кметът на Община Любимец учредява в полза на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД, гр. Пловдив, безвъзмездно право на прокарване на отклонение от общата мрежа на техническата инфраструктура на Община Любимец

Повече информация вижте в прикачения файл