gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-140/12.03.2019 г. Кметът на  Община Любимец определя за изпълнител  фирма ЕТ "Марияни - Мара озева - Васил Бозев" от проведения открит конкурс  с предмет: възлагане на дейност - Маркиране на насъждения и дървета за сеч - ЛФ 2019 г. в гори- собственост на общ.Любимец

Повече подробности вижте в прикачения фаил